skip to Main Content

Szervezet hivatalos neve: Keresztyén Segítség Hídja Alapítvány
Célkitűzés: Magyarország, Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia magyarlakta területein lévő egyházak, önálló gyülekezetek és segítségre szorulók anyagi támogatása, továbbá a Híd Missziós Társaság anyagi ügyeinek intézéséhez segítség nyújtása.

Szervezet adószáma: 19672641-1-42
A szervezet címe: 1161 Budapest, Mária utca 31.

Története:

1991 március 28.-án a Fővárosi Bíróság a HÍD Misszós Társaságot (HÍD MT) egyesületként nyilvántartásba vette. Néhány hónap után a HÍD MT jogtanácsosa szükségesnek látta, hogy a társaság hozzon létre alapítványt a gördülékeny működése biztosítása céljából, ezért 1991. augusztus 28.-án a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vette a HÍD MT által létrehozott „Keresztyén Segítség Hídja Alapítványt”, hogy a továbbiakban a HÍD Missziós Társaság gazdálkodását, programjait az alapítvány kezelje, szervezze.

Back To Top