skip to Main Content

A HID Missziós Társaság Egyesület munkájáról

Tevékenységét hivatalos megalakulása, illetve bejegyzését megelőzően kezdte az 1970-es évek második felében.

A II. Világháborút követő átmeneti éveket az un. szovjet típusú szocialista államalakulat váltotta fel egészen 1989-ig. Ezekben az években, évtizedekben a vallások hitéleti és társadalmi tevékenysége beszűkült, ami jelentette a Szentírás (Biblia), valamint a hitbuzgalmi, oktatói, teológiai kiadványok szigorú korlátozását, állami felügyeletét. A nyugati országok a kommunista hatalom éberségét kijátszva igyekeztek az ország határőrizetén megtalálni azokat a réseket, ahol az általuk nyomtatott magyar nyelvű Bibliák és egyéb vallásos kiadványok Magyarországra, ill. a környező országok magyarlakta területeire eljuttathatják.

Az akkor még hivatalos társaságként nem létező (később azt létrehozó) baráti, testvéri kör személyes szabadságuk kockázatával fogadta a szállítmányokat, és lehetőségeihez képest továbbította, terjesztette az országon belül és az azon túl élő magyar hívők felé. Ezeket a szállítmányokat kiegészítették saját szűkös forrásaikból élelemmel, műszaki cikkekkel, (pl. rádió, háztartási gépek, mint mosógép stb.) a nálunk még nehezebb körülmények között élő, főleg erdélyi, (Románia) kárpátaljai (Ukrajna) testvéreik megsegítésére.

Az 1989-es fordulat végighullámzott az egész „szocialista táboron”. Az addig nem hivatalos tevékenység legális formát öltött, sőt valamelyest államilag támogatottá vált, (nem anyagilag, hanem ügyvitelében), kiszélesedett lehetőségeit illetően. Választott nevében célját alaptevékenységét kívánta meghatározni; HÍD lenni az adományozók és a megajándékozottak között.

1991 március 28.-án a Fővárosi Bíróság a HÍD Missziós Társaságot (HÍD MT) egyesületként nyilvántartásba vette. Néhány hónap után a HÍD MT jogtanácsosa szükségesnek látta, hogy a társaság hozzon létre alapítványt a gördülékeny működése biztosítása céljából, ezért 1991. augusztus 28.-án a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vette a HÍD MT által létrehozott „Keresztyén Segítség Hídja Alapítványt”, hogy a továbbiakban a HÍD MT gazdálkodását, programjait az alapítvány kezelje, szervezze.

Így a kilencvenes évekkel kezdődően sok tízezer Bibliát, evangéliumi könyvet, valamint személygépkocsik tucatjait szállította Romániába, Ukrajnába, vagy vásárolta meg az említett országokban a támogatók megbízásából az ott élő lelkészek, missziómunkások számára.

Templomok, egyházi épületek, missziós központok, ifjúsági táborok épültek fel a HID Missziós Társaság közvetítésével az említett országokban. Segélyeket juttatott el a délszláv háború idején Szerbiába, Horvátországba, Montenegró és Albánia területére ugyancsak a társaság közreműködésével. Az első teljes türkmén fordítású Újszövetségi Szentírás, a hanti nyelvű evangéliumok ugyancsak munkatársaink áldozatos vállalkozása útján jutott el ezekbe az országokba.

A Hid Missziós Társaság részt vett az egészségügyet érintő programokban is. Több alkalommal megszervezte és finanszírozta erdélyi orvosok magyarországi továbbképzését. Támogatott és támogatásokat közvetített erdélyi kórházak számára – Kézdivásárhely, Barót, Székelyudvarhely városokban kórházi felszerelések, műszerek formájában.

Számos helyi eklézsia kapott támogatást technikai berendezések, hangszer (erősítő, hangszóró, elektromos orgona stb.) formájában. Ezeken túlmenően sok esetben személyeken is segített; magyarországi kórházi kezelés, gyógyszerek, ill. műszaki berendezések vásárlásában vagy fiatalok oktatási, továbbtanulási ügyeiben.

A HID Missziós Társaság a támogatás iránti kérelmeket folyamatosan felülvizsgálja, és ha indokoltnak látja, lehetőségeihez képest teljesíti.

Back To Top